Název: Nejfrekventovanější slova a slovní spojení v českém bulváru
Další názvy: The most frequent words and phrases in Czech tabloid
Autoři: Herejková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Vaňková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2742
Klíčová slova: frekvence;zpravodajství;publicistika;žurnalistika;masmédia;média;bulvární tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: frequency;news;journalism;journalism;mass media;media;tabloids
Abstrakt: Práce přináší poznatky o slovní zásobě bulvárních deníků Blesk a Aha!. Na základě excerpce a analýzy jakyzového materiálu byl sestaven frekvenční slovník bulvárních periodik.
Abstrakt v dalším jazyce: The work brings knowledge of vocabulary and flash tabloid newspaper Aha!. Based on excerpts from linguistic material and analyzing the frequency dictionary was compiled tabloid newspapers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Jana Herejkova.pdfPlný text práce703,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
herejkova.pdfPosudek vedoucího práce42,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).herejkova.pdfPosudek oponenta práce432,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).herejkova.pdfPrůběh obhajoby práce167,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.