Title: Modelování a odhadování výsledků hokejových utkání
Other Titles: Modeling and estimation of ice hockey match results
Authors: Gabrišková, Ivana
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27420
Keywords: hokej;poissonovo rozdělení;odhad hokejových výsledků;sázení
Keywords in different language: hockey;poisson distribution;estimate of hockey results;betting
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá modelováním a odhadováním výsledků hokejových utkání a poté využitím odhadů při sázení proti sázkovým kancelářím. Práce popisuje modely používané pro odhadování výhry domácího týmu, remízy nebo výhry hostujícího týmu. Práce se věnuje Dixon-Colesovým modelům upraveným podle článku [3]. Těmito modely jsou odhadovány výsledky zápasů české, polské a národní hokejové ligy v sezóně 2015/2016. Modely jsou porovnané s triviálními schématy sázení.
Abstract in different language: This diploma thesis concerns with modeling and estimating results of hockey matches and use of estimation for betting against bookmakers. The thesis describes models used for estimating winning of home team, a draw or away team win. The thesis deals about Dixon-Coles models arranged according to the article [3]. Results of matches of Czech, Polish and National Hockey League in season 2015/2016 are estimated by using this models. Models are compared with trivial schemas of betting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gabriskova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
PV_Gabriskova.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
PO_Gabriskova.pdfPosudek oponenta práce408,95 kBAdobe PDFView/Open
P_Gabriskova.pdfPrůběh obhajoby práce417,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.