Název: Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test a zaokrouhlená data
Další názvy: Two-sample Kolmogorov-Smirnov test and rounded data
Autoři: Vlasáková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kobeda Zdeněk, RNDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27421
Klíčová slova: dvouvýběrový kolmogorovův-smirnovův test;simulace;zaokrouhlení dat;kritická hodnota;chyba 1. druhu;silofunkce
Klíčová slova v dalším jazyce: two-sample kolmogorov-smirnov test;simulation;data rounding;critical value;type 1 error;power of a test
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dvouvýběrovým Kolomogorovovým-Smirnovovým testem. Hlavním cílem je vyšetřit, jak zaokrouhlení vstupních dat ovlivní výsledky testu o shodě rozdělení. V první části práce jsou popsány výsledky simulací, v druhé části jsou uvedeny výsledky pro konkrétní data. Námětem pro vznik této práce byla bakalářská práce Martiny Kocandové Srovnání vlivu relativního věku ve sportu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on Two-sample Kolmogorov-Smirnov test. The main objective of the thesis is to find out how the rounding of the input data affects the results of the hypothesis of the same distribution. The first part of the thesis describes the results of the simulations. The second part gives the results for specific data. The reason of this thesis was the bachelor thesis of Martina Kocandová Comparison of the influence of the relative age in sport.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_VLASAKOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Vlasakova.pdfPosudek vedoucího práce913,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Vlasakova.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Vlasakova.pdfPrůběh obhajoby práce331,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27421

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.