Title: Radiálně symetrické operátory Laplaceova typu s nelokálními okrajovými podmínkami a jejich spektrální vlastnosti
Other Titles: Radially symmetric Laplace-type operators with nonlocal boundary conditions and their spectral properties
Authors: Hamáček, Martin
Advisor: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Benedikt Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27422
Keywords: radiálně symetrický laplaceův operátor;nelokální okrajová podmínka;úloha na vlastní čísla;fučíkovo spektrum
Keywords in different language: radially symmetric laplace operator;nonlocal boundary condition;eigenvalue problem;fučík spectrum
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá úlohou na vlastní čísla a Fučíkovým spektrem radiálně symetrického Laplaceova operátoru s nelokální (integrální) okrajovou podmínkou. Nejdříve vyšetřujeme tuto úlohu v první dimenzi, poté v druhé a obecně v n-té dimenzi. Mezi hlavní výsledky této práce patří analytické vyjádření první větve Fučíkova spektra v druhé dimenzi, omezení na oblast, ve které Fučíkovo spektrum leží (v obecné dimenzi), a odvození tečen Fučíkova spektra ve vlastních číslech (v obecné dimenzi).
Abstract in different language: This thesis is devoted to studying of an eigenvalue problem of radially symmetric Laplace operator with a nonlocal (integral) boundary condition. In addition, we are interested in describing the so-called Fučík spectrum of the corresponding problem. First, we deal with our problem in the first dimension, then in higher dimensions (2 and in general n). The main result of our thesis is an analytical description of the first branch of the Fučík spectrum in the second dimension. We also restrict the region where the Fučík spectrum lies and give a description of tangents to Fučík curves in the eigenvalues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce18,41 MBAdobe PDFView/Open
PV_Hamacek.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
PO_Hamacek.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
P_Hamacek.pdfPrůběh obhajoby práce241,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.