Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHolubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHamáček, Martin
dc.contributor.refereeBenedikt Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-20
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:29Z-
dc.date.available2016-10-3
dc.date.available2018-01-15T15:03:29Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-22
dc.identifier72257
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27422
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá úlohou na vlastní čísla a Fučíkovým spektrem radiálně symetrického Laplaceova operátoru s nelokální (integrální) okrajovou podmínkou. Nejdříve vyšetřujeme tuto úlohu v první dimenzi, poté v druhé a obecně v n-té dimenzi. Mezi hlavní výsledky této práce patří analytické vyjádření první větve Fučíkova spektra v druhé dimenzi, omezení na oblast, ve které Fučíkovo spektrum leží (v obecné dimenzi), a odvození tečen Fučíkova spektra ve vlastních číslech (v obecné dimenzi).cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectradiálně symetrický laplaceův operátorcs
dc.subjectnelokální okrajová podmínkacs
dc.subjectúloha na vlastní číslacs
dc.subjectfučíkovo spektrumcs
dc.titleRadiálně symetrické operátory Laplaceova typu s nelokálními okrajovými podmínkami a jejich spektrální vlastnostics
dc.title.alternativeRadially symmetric Laplace-type operators with nonlocal boundary conditions and their spectral propertiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is devoted to studying of an eigenvalue problem of radially symmetric Laplace operator with a nonlocal (integral) boundary condition. In addition, we are interested in describing the so-called Fučík spectrum of the corresponding problem. First, we deal with our problem in the first dimension, then in higher dimensions (2 and in general n). The main result of our thesis is an analytical description of the first branch of the Fučík spectrum in the second dimension. We also restrict the region where the Fučík spectrum lies and give a description of tangents to Fučík curves in the eigenvalues.en
dc.subject.translatedradially symmetric laplace operatoren
dc.subject.translatednonlocal boundary conditionen
dc.subject.translatedeigenvalue problemen
dc.subject.translatedfučík spectrumen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce18,41 MBAdobe PDFView/Open
PV_Hamacek.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
PO_Hamacek.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
P_Hamacek.pdfPrůběh obhajoby práce241,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.