Název: Tvorba a optimalizace automatického obchodního systému
Další názvy: Creation and optimization of the automated trading system
Autoři: Řehoř, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Oponent: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27423
Klíčová slova: automatický obchodní systém;technická analýza;technické indikátory;genetické algoritmy;easylanguage;optimalizace obchodního systému
Klíčová slova v dalším jazyce: automatic trading system;technical analysis;technical indicators;genetic algorithm;easylanguage;trading system optimizing
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem, optimalizací a zhodnocením vlastního automatického obchodního systému založeného na grafických formacích a indikátoru technické analýzy na vybraném aktivu. V práci jsou popsány základní principy a metody grafických metod a zvoleného indikátoru technické analýzy, úvod do genetického programování a základní pravidla při tvorbě obchodního systému s jeho nejdůležitějšími ukazateli. Dále je provedena selekce, filtrování a optimalizace signálů obchodního systému. Výsledky automatického obchodního systému jsou nakonec interpretovány a porovnány s jiným jednodušším obchodním systémem.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis focuses on implementation, optimization and evaluation of the self-made automatic trading system based on graphical methods and indicators of technical analysis on the predetermined asset. Basic principles and methods of technical analysis are described, as well as the introduction to genetic programming and the basic rules during the process of creating the trading system. Then, selection, filtering and optimization of the trading system signals are performed. The results of the automatic trading systems are presented and compared to another trading system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_REHOR_A15N0019P.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Rehor.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Rehor.pdfPosudek oponenta práce904,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Rehor.pdfPrůběh obhajoby práce323,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.