Title: Hudební výchova na Základní škole Dětského diagnostického ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni
Other Titles: Music education at Primary school of Children's Diagnostic Institution and Resort Nurture Solicitude
Authors: Klailová, Michaela
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27426
Keywords: diagnostický ústav;poruchy chování;hudební výchova;základní škola;speciální vzdělávání
Keywords in different language: children's diagnostic institute;music;music education;primary school;behavioural disorders
Abstract: Diplomová práce: Hudební výchova na Základní škole při Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni přibližuje problematiku speciálního vzdělávání žáků zejména s poruchami chování. Práce se věnuje i cílům vzdělávání v hudební výchově, kterých by žáci v Dětském diagnostickém ústavu, měli dosáhnout. Terénním výzkumem jsou zjištěny podmínky pro vzdělávání hudební výchovy v DDÚ v Plzni a je zodpovězena cílová otázka, zda je možné plnit Školní vzdělávací program pro hudební výuku, z důvodu neustálé obměny žáků v zařízení.
Abstract in different language: The title of this final thesis is "Musical Education at Children's diagnostic institute in Pilsen". The aim of the thesis is to introduce some important specifics of educating of pupils with behavioural disorders in music education and to explore if there is possibility to follow curriculum for music education which is similar to curriculum in common primary school. The text is divided into six main chapters. The method used for the research is the form of interview with the teachers and observation during the lessons of music education. ú
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLAILOVA_MICHAELA_DP.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Klailova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Klailova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce549,66 kBAdobe PDFView/Open
Klailova_prubeh_obhajoby.jpgPrůběh obhajoby práce346,37 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.