Title: Uplatnění sopránové zobcové flétny v hudební výchově na 1.stupni základní školy
Other Titles: The use of the desant recorder during music lessons at primary school
Authors: Pilecká, Ilona
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27430
Keywords: zobcová flétna;základní škola;metodika;dýchání;artikulace;postoj;hudební výchova.
Keywords in different language: fipple flute;primary school;metodology;breathing;articulation;posture;music lesson.
Abstract: Diplomová práce se věnuje využití zobcové flétny ve škole.Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření vlastního metodického materiálu metodické příručky s pracovními listy s přihlédnutím na výuku v hudebním flétnovém kroužku na základní škole pro děti mladšího školního věku.
Abstract in different language: My thesis deals with use of the fipple flute in a class. The main aim of this thesis was to create my own methodical material teacher´s book with worksheets with reference to teaching at the first stage at primary school in a flute club.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Pilecka.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Pilecka_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Pilecka_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Pilecka_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce268,49 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.