Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorNovotná, Veronika
dc.contributor.refereeMalast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-5-10
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:37Z-
dc.date.available2016-1-23
dc.date.available2018-01-15T15:03:37Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-31
dc.identifier73136
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27440
dc.description.abstractDiplomová práce se člení na 7 kapitol. Po úvodu následuje kapitola, která pojednává o historii statutárních měst na našem území. Ve třetí kapitole se zabývám členěním obcí a poté charakterizuji pojem statutární město a zabývám se jejich právní úpravou. Čtvrtá kapitola tvoří stěžejní část mé práce a zabývá se organizací správy územně členěných statutárních měst. Pátá kapitola obsahuje komparaci dvou statutárních měst a to Brna a Plzně. Šestá kapitola obsahuje nedostatky právní úpravy a návrhy de lege ferenda. Závěrečnou sedmou kapitolou je závěr.cs
dc.format72 s. (121 361 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstatutární městocs
dc.subjectměstské obvodycs
dc.subjectměstské částics
dc.subjectčleněná statutární městacs
dc.subjectstatutcs
dc.titleOrganizace správy územně členěných statutárních městcs
dc.title.alternativeOrganization of administration in territorially divided statutory citiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe text of my diploma work is divided to six chapters. After the introduction follows the chapter, that dissertates history of statutory cities in our country. In the third chapter I pursuit the comprehensive zoning in municipalities and after that I issue the concept of statutory city. The fourth chapter represents the focal point of my diploma work and focuses on organization of administration in territorially divided statutory cities.The fifth chapter compares two statutory cities - Brno and Pilsen. In the sixth chapter I sum up the knowledge, what I have gained with writing this diploma work. Last chapter is the conclusion.en
dc.subject.translatedstatutory citiesen
dc.subject.translatedmunicipal districtsen
dc.subject.translatedcity partsen
dc.subject.translatedterritorially divided statutory citiesen
dc.subject.translatedstatuteen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace spravy uzemne clenenych statutarnich mest.pdfPlný text práce737,04 kBAdobe PDFView/Open
Novotna-Oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce150,2 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci- Novotna.pdfPosudek vedoucího práce135,46 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce329,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.