Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZvardoňová Maříková Václava, Mgr.
dc.contributor.authorDufková, Václava
dc.contributor.refereeNováková Jaroslava, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:44Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:03:44Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier72439
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27447
dc.description.abstractV této bakalářské práci je popisována ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním plic. Zaměřuje se na ošetřovatelskou péči u pacientů na standardním plicním oddělení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do 8 kapitol, ve kterých je na začátku popsána anatomie plic, vyšetřovací metody, velmi krátce etiologie a podrobněji druhy bronchogenního karcinomu. V druhé polovině teoretické části jsou popsány příznaky, léčba, prevence a nakonec prognóza. V praktické části je popsána ošetřovatelská péče o dvě pacientky s bronchogenním karcinomem. Ošetřovatelský model je volen dle Nancy Roperové. Dále jsou popsány anamnestické údaje klientek, průběh hospitalizace a zpracován plán ošetřovatelské péče a edukační plán.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbronchogenní karcinomcs
dc.subjectplícecs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectmalobuněčný karcinomcs
dc.subjectnemalobuněčný karcinomcs
dc.subjecthemoptýzacs
dc.subjectdušnostcs
dc.titleOšetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním plic.cs
dc.title.alternativeNursing care of a patient with lung carcinoma.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis describe nursing care of patiens with lung cancer. It focuses on nursing care of patients on standard pulmonary department in the hospital. Thesis is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part is dividend into 8 chapters, in which is initially described the anatomy of lungs, diagnosis, etiology and in more depth types of lung cancer. In the second half of theoretical part are described symptoms, treatment, prevention and prognosis. The practical part describes nursing care of two patiens with lung cancer. The nursing model used is by Nancy Roper. This part describes anamnesis of the clients, the hospitalization and holds nursing care plan and educational plan.en
dc.subject.translatedlungcanceren
dc.subject.translatedlungen
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedsmall cell carcinomaen
dc.subject.translatednon-small cell lungcancersen
dc.subject.translatedhemoptysisen
dc.subject.translatedstuffinessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA DUFKOVA VACLAVA 29.3.17.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
DUFKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
DUFKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Dufkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce817,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.