Název: Podpora kojení nezralých novorozenců alternativními postupy
Další názvy: Support breastfeeding preterm infants alternative procedures
Autoři: Kaderová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Burešová Jitka, Mgr.
Oponent: Janoušková Kristina, PhDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27452
Klíčová slova: nedonošený novorozenec;odstříkávání;mateřské mléko;edukace;alternativní způsoby krmení
Klíčová slova v dalším jazyce: premature newborn;spraying;breast milk;education;alternative feeding methods
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o Podpoře kojení nezralých novorozenců alternativními způsoby. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá popisem a klasifikací novorozence, zmiňuje příčiny a znaky nezralosti novorozenců. V této části jsou také zahrnuty informace o kojení, mateřském mléce a alternativních způsobech kojení. V praktické části najdete grafické znázornění dotazníkového šetření mapující především informovanost matek o způsobech kojení.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis deals with Breastfeeding support of premature newborns. It's divided into two parts. The theoretical section describes, classifies and mentions the causes and signs of a premature newborn. In this part, there's also information about breastfeeding, breast milk itself and alternative ways of breastfeeding. The practical section provides a graphical representation of the survey mapping mainly awareness of mothers of ways of breastfeeding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP KADEROVA konecna verze.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KADEROVA O.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KADEROVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KADEROVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce798,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27452

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.