Název: Sexuální život u adolescentů
Další názvy: Sexual life of adolescents
Autoři: Karbanová, Lada
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Janoušková Kristina, PhDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27463
Klíčová slova: sexuální život;adolescenti;dospívání
Klíčová slova v dalším jazyce: sexual life;adolescents;adolescence
Abstrakt: Tato práce pojednává o sexuálním životě adolescentů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou témata týkající se dospívání a sexuality. Popisuje anatomii pohlavních orgánů, fyziologii dospívání. Dále se zabývá tématy antikoncepce, těhotenstvím mladistvých nebo dospíváním v jiných etnických kulturách. Praktická část, je kvantitativní výzkum, jehož hlavním cílem bylo zjistit rozdílnost informovanosti adolescentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper discusses the sexual life of adolescents. The work consists of teoetické and practical parts. The theoretical part topics related to puberty and sexuality. It describes the anatomy of the genital organs, Physiology adolescence. It also deals with issues of contraception, pregnancy or adolescents growing up in other ethnic cultures. The practical part is quantitative research whose main objective was to determine the disparity infomovanosti adolescents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace-Karbanova.pdfPlný text práce927,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KARBANOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KARBANOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KARBANOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce874,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.