Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorRatislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorBláhová, Veronika
dc.contributor.refereeHendrych Lorenzová Eva, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-22
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:46Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:03:46Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier72883
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27464-
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření v profesi porodních asistentek. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán syndrom vyhoření, jeho fáze, rizikové faktory a diagnostika. Dále je zde i část, která se věnuje jeho prevenci, a zároveň jsou zde také uvedeny profese, které jsou pro vznik syndromu vyhoření náchylnější. Praktická část je poté věnována samotnému sběru dat a výzkumnému šetření s hlavním cílem zjistit výskyt syndromu vyhoření v profesi porodních asistentek.cs
dc.format77 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsyndrom vyhořenícs
dc.subjectporodní asistentkacs
dc.subjectstrescs
dc.subjectmaslach burnout inventorycs
dc.titleSyndrom vyhoření v profesi porodní asistentkycs
dc.title.alternativeBurnout syndrome in Midwife's professionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programPorodní asistence
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis introduces burnout syndrome in the profession of midwifery. This thesis is composed of the theoretical and the practical part. The theoretical part is describing burnout syndrome, its phases, critical factors and diagnostics. Next there is a part, witch is dealing with the prevention and also there are listed professions, witch are or or the creation of burnout syndrome more inclinable. The practical part of this thesis is made o the colection of data and research survey. Main aim of the reserch survey was to find the incdence of burnout syndrome in the proession of midwifery.en
dc.subject.translatedburnout syndromeen
dc.subject.translatedmidwifeen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedmaslach burnout inventoryen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Blahova - Bakalarska prace 2017.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAHOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAHOVA O.pdfPosudek oponenta práce155,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAHOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce800,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.