Title: Porodní asistence v zahraničí versus porodní asistence v České republice
Other Titles: Midwifery abroad versus midwifery in the Czech Republic
Authors: Kurzová, Kristýna
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27468
Keywords: porodní asistentka;organizace porodních asistentek;vzdělávání;porodní asistence v zahraničí
Keywords in different language: midwife;organisation of midwives;education;midwifery abroad
Abstract: Bakalářská práce pojednává o porodní asistenci v zahraničí a v České republice. V teoretické části práce je popisována historie a tradice porodní asistence v jednotlivých zemích Evropy. V přehledu jsou zde uvedeny organizace porodních asistentek v České republice i ve vybraných evropských zemích. Jedna kapitola je věnována vzdělávacímu systému porodních asistentek v České republice i v zahraničí. Praktická část vznikla pomocí kvalitativního výzkumu a jejím cílem bylo analyzovat porodní asistenci v Německu a ve Finsku a porovnat ji s porodní asistencí v České republice.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the birth service in the Czech Republic and abroad. The theoretical part gives an insight into the history and traditions of the birth service in the European countries, as well as providing a list of midwife organizations in the Czech Republic and in chosen European countries. One of the chapters is dedicated to the midwife education system in the Czech Republic and also abroad. The practical part was created on the basis of a qualitative research and the objective was to analyse the birth services in Germany and Finland and compare it with the Czech one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPKurzovaKristyna.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
KURZOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
KURZOVA O.pdfPosudek oponenta práce998,14 kBAdobe PDFView/Open
KURZOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce781,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.