Title: Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření
Other Titles: Nursing care of the patient undergoing coronary angiography
Authors: Halamková, Lenka
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27475
Keywords: srdce;kardiovaskulární systém;koronarografické vyšetření;radiální tepna;femorální tepna;ošetřovatelská péče;kardiostacionář
Keywords in different language: heart;cardiovascular systém;coronary angiography;radial artery;femoral artery;nursing care;day care center
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření. V teoretické části je popisováno koronarografické vyšetření, jeho indikace, kontraindikace, komplikace a ošetřovatelská péče. V praktické části jsou interpretovány výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů s pacienty. Cílem práce je zmapovat, jak pacienti podstupující koronarografické vyšetření subjektivně vnímají jeho realizaci.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on issues of nursing care of the sick undergoing coronaro angiography. Coronaro angiography, its indications, contraindications, complications and nursing care are described in the theoretical part. Results of a questionnaire survey and interviews with patients are described in the practical part. Aim of the thesis is to map how patients undergoing coronary angiography subjectively value its realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halamkova_Lenka.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
HALAMKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
HALAMKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
HALAMKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce791,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.