Název: Vliv stresu na pacienta s Morbus Crohn
Další názvy: The influence of stress on a patient with Crohn's disease
Autoři: Kasíková, Květa
Vedoucí práce/školitel: Kroupová Lenka, Mgr.
Oponent: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27478
Klíčová slova: crohnova choroba;zánět;střevo;stres;ošetřovatelský proces
Klíčová slova v dalším jazyce: crohn´s disease;bowel;inflamation;stress;nursing process
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Vliv stresu na pacienta s Morbus Crohn" analyzuje souvislost vlivu působení stresových faktorů na pacienty trpící Crohnovou chorobou při jejím nevypočitatelném průběhu. Po seznámení s anatomickými poměry zažívacího traktu je přiblížena Crohnova choroba včetně diagnostiky a možností léčby. Znázorněna je nutriční podpora pacienta s Crohnovou chorobou. Zabývá se psychosomatikou a účinky stresových faktorů na pacienty s Crohnovou chorobou. V praktické části jsou rozebrány a porovnány kazuistiky dvou mladých žen, které vystihují problematiku působení stresu na pacienta s Crohnovou chorobou.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on theme "Influence of stress on the patient with Crohn disease" is analysing the connection between the influences of stress factors on patients with Crohn disease during its unpredictable development. After explanation of anatomical parameters of the digestion tract we describe the Crohn disease including its diagnosis and treatment possibilities. The nutrition support of the patient with Crohn disease is described, also psychosomatic aspect of disease and influence of stress factors on patients with Crohn disease. In practical part are cases of two young women are described and compared, wich characterize the problem of stress influence on patients with Crohn disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPKveta Kasikova VSK3.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KASIKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KASIKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KASIKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce808,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.