Title: Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem
Other Titles: Active corrosion protection of pipelines by electric current
Authors: Kratochvíl, Lukáš
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Janda Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27527
Keywords: elektrochemická protikorozní ochrana;koroze;usměrňovač;měřící přístroj symbol;proud a napětí
Keywords in different language: electrochemical anticorrosion protection;corrosion;rectifier;measuring unit symbol;the electric current and the electric voltage
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na elektrochemickou protikorozní ochranu, v rámci které byl proveden terénní průzkum prostřednictvím měření hodnot ve dvou vybraných oblastech. Teoretická část práce je vymezena pro popis základních pojmů, ve které jsou vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se elektrické protikorozní ochrany, koroze, její příčiny vzniku a ochrany, katodické a anodické ochrany, usměrňovače napětí a dalších zdrojů proudu. Praktická část práce se zabývá posouzením funkčnosti protikorozní ochrany, měřením proudu, odporu a potenciálu ve dvou vybraných oblastech. Vyhodnocením naměřených hodnot a jejich porovnáním jsou uvedena doporučení k zefektivnění protikorozní ochrany.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the electrochemical anticorrosion protection, in terms of which was accomplished a field research by measuring the values in two selected areas. The theoretical part of the work is limited to a description of the basic concepts. There are explained the individual concepts for electric anticorrosion protection, corrosion itself, its causes and its protection, cathodic and anodic protections, the rectifier voltage and other voltage sources. The practical part of this thesis concerns the rating of the functionality of the anticorrosive protection, measuring the electric current, electrical resistance and electric potential in two pre-selected areas. By evaluating the measured values and by observation these values there are adumbrated recommendations which lead to the streamline of the anticorrosive protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktivni_protikorozni_ochrana_produktovodu_elektrickym_proudem.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
058395_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,46 kBAdobe PDFView/Open
058395_oponent.pdfPosudek oponenta práce493,26 kBAdobe PDFView/Open
058395_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.