Title: Poruchy ložisek v elektrických strojích
Other Titles: Bearings Faults in Electric Machines
Authors: Kamaryt, Michal
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27528
Keywords: ložisko;poruchy ložisek;bezdemontážní diagnostika;vibrační diagnostika
Keywords in different language: bearing;bearing faults;early diagnosis;vibration diagnostics
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na poruchy ložisek v elektrických strojích. Jsou zde rozebrány mechanismy vzniku poškození ložisek a typické provozní a montážní faktory, které tyto mechanismy urychlují. Dále jsou zde popsány principy některých běžně používaných metod bezdemontážní diagnostiky ložisek a tyto metody jsou porovnány. V závěru jsou také ukázány některé komerčně dostupné přístroje používané pro včasnou detekci vznikajících poruch ložisek.
Abstract in different language: This bachelor's thesis presents typical mechanisms which contribute to the development of bearing faults in electric machines and operating factors that accelerate these mechanisms. The thesis also describes some basic principles behind commonly used methods for early detection of bearing faults, compares these methods and presents some commercially available devices used for early detection of developing bearing faults.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal_Kamaryt_Poruchy_lozisek_v_elektrickych_strojich.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
062571_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,46 kBAdobe PDFView/Open
062571_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,11 kBAdobe PDFView/Open
062571_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.