Title: Magnetická ložiska
Other Titles: Magnetic Bearings
Authors: Pavlas, David
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Světlík Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27535
Keywords: magnetické ložisko;elektromagnet;řídící systém;snímače.
Keywords in different language: magnetic bearing;electromagnet;control system;sensors.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis magnetických ložisek, jejich základními vlastnostmi a rozdělením. Dále se zabývá snímači, které jsou důležitou součástí aktivního magnetického ložiska a nakonec specifikací návrhu aktivního magnetického ložiska.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the distribution and the description of the magnetic bearings, their basic characteristics and distribution. Then it also deals with the sensors, which are an important part of the active magnetic bearing, and finally with the design specifications of the active magnetic bearing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_mag_loziska_final.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
066938_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,4 kBAdobe PDFView/Open
066938_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,22 kBAdobe PDFView/Open
066938_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.