Title: Reluktanční stroje a jejich možné využití v průmyslu
Other Titles: Industrial Application of Reluctance Machines
Authors: Martiško, Lukáš
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Světlík Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27537
Keywords: reluktanční motor;reluktanční motor s permanentními magnety;reluktanční moment.
Keywords in different language: reluctance motor;permanent magnet assisted reluctance motor;reluctance torque.
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována reluktačním motorům a jejich využití v oblasti průmyslu. Úvodní část seznamuje s jejich historií, popisuje konstrukci a možnosti jejich řízení a využití v praxi. V další části jsou motory rozděleny do kategorií v závislosti na jejich odlišnosti od konvenčních elektrických točivých strojů. Poslední část se zaměřuje na výhody a nevýhody využití těchto motorů v praxi.
Abstract in different language: The bachelor thesis drala with reluctance motors and their industrial application. The opening part of the thesis acquaints with the history of reluctance motors, describes their constructions and possibilities of control and utilization in industry. The next part of the thesis divides reluctance motors into categories considering their differences from conventional electric rotary machines. The last part of the thesis focuses on advantages and disadvantages of their application in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martisko Lukas 2016.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
066945_oponent.pdfPosudek oponenta práce365 kBAdobe PDFView/Open
066945_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,83 kBAdobe PDFView/Open
066945_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.