Název: Řízení otáček asynchronních strojů
Další názvy: Running Speed Control of asynchronous machines
Autoři: Karban, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Kotlanová, Anna
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2754
Klíčová slova: asynchronní stroj;odstředivé čerpadlo;měnič frekvence;regulace otáček;mechanické otáčky;charakteristika čerpadla;impedance zátěže;skluz;charakteristika potrubí;regulace čerpadla;měrná energie
Klíčová slova v dalším jazyce: asynchronous machine;centrifugal pump;frequency inverter;variable speed;mechanical speed;characteristic of pump;load impedance;slip;characteristic lines;pump control;specific energy
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti řízení mechanických otáček asynchronního stroje. V první části této práce se zaměříme na definici skluzu, teoretický rozbor a možné způsoby regulace otáček asynchronního stroje. V druhé části se potom zaměříme na změnu velikosti celkové impedance rotorové části stroje, kterou způsobí připojená zátěž. V třetí části zhodnotíme výhody či nevýhody použití měniče frekvence pro regulace otáček odstředivého čerpadla.
Abstrakt v dalším jazyce: The last chapter is focused on the possibility of mechanical speed control of induction machines. In the first part of this work will focus on the definition of slip, theoretical analysis and possible ways to control speed of induction machine. The second part will then focus on scaling the overall impedance of the rotor of the machine, which causes the connected load. In the third part will evaluate the advantages and disadvantages of using frequency converters for variable speed centrifugal pump.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rizeni otacek asynchronnich stroju.pdfPlný text práce966,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040522_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040522_oponent.pdfPosudek oponenta práce286,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040522_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.