Title: Matematický simulační model malé vodní elektrárny
Other Titles: Mathematical simulation model of small hydropower plant
Authors: Sukovatý, Ondřej
Advisor: Sirový Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Sadský Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27540
Keywords: dymola;malá vodní elektrárna;simulační model;francisova turbína;asynchronní motor
Keywords in different language: dymola;small hydroelectric power plant;simulation model;francis turbine;asynchronous motor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce obsahuje rešerši simulačního nástroje Simulink a Dymola se zaměřením na Dymolu, v které jsem měl za úkol sestavit simulační model malé vodní elektrárny. Dalším cílem je vytvoření případové studie zvolené malé vodní elektrárny a následně srovnat vypočítané výsledky se simulací.
Abstract in different language: This Bachelor thesis contains the research on the simulation tools Simulink and Dymola, with emphasis on Dymola, which I was tasked to compose simulation model of small water power plant. Next objective of the thesis is creation of the case study of selected small water power plant and compare the computed results with simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematicky simulacni model male vodni elektrarny.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
067038_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,84 kBAdobe PDFView/Open
067038_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,98 kBAdobe PDFView/Open
067038_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce240,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.