Název: Průmyslové využití ohřevů elektromagnetickou indukcí
Další názvy: Industrial Applications of Electromagnetic Induction Heaters
Autoři: Jungwirth, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Jiřinec Stanislav, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27542
Klíčová slova: elektromagneticka indukce;rovinne vlneni;teplo;ohrev;poyntinguv vektor;hloubka vniku;vodiva stena velke tloustky;vodiva stena male tloustky;valcove vlneni;prohrivani;taveni;kaleni;studeny kelimek;indukcni pec;vodivy kelimek;nevodivy kelimek;ohrivacka;chlazeni;induktor;vsazka;ocel;prumysl.
Klíčová slova v dalším jazyce: elektromagnetic induction;plane waves;heat;heating;poynting's vector;deoth of intrusion;a conductive wall of great thickness;a conductive wall of small thickness;rolling waves;melting;quenching;cold crucible;induction furnace;a conductive crucible;non- conductivite crucible;heater;cooling;inductor;batch;steel;industry.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis vzniku tepla elektromagnetickou indukcí, s cílem využití tohoto tepla co nejefektivněji v průmyslu. První část práce popisuje vznik tepla v prohřívaném materiálu, následující část pak podmínky pro efektivní tavení, prohřívání a kalení, včetně používaných pecí. Třetí část obsahuje elektrické a geometrické rozměry ohřívačky pro ohřev oceli. A poslední část popisuje zásady použití elektromagnetického ohřevu v průmyslu.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis is focused on the description of heat generation by electromagnetic induction, aiming for the most effecient industrial usage of the produced heat. The first part of the paper describes heat generation in warmed up material, following section then examines conditions for an effective melt down, warm up and quednching, including the furnaces used. The third part contains electrical and geometric proportions for steel furnace and the last fourth part describes basics for electromagnetical heating in heavy industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bak.pra_ce.final.jungwirth.pdfPlný text práce28,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067051_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067051_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067051_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27542

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.