Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTrojáček, Petr
dc.contributor.refereeŠobra Jan, Ing.
dc.date.accepted2017-6-23
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:07Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:04:07Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-5
dc.identifier67078
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27543
dc.description.abstractTato bakalářská práce shrnuje základní informace o konstrukci, výrobě a měření jednofázových toroidních transformátorů. Hlavním předmětem práce bylo změření předložených dvou transformátorů naprázdno, nakrátko a porovnat vypočtené parametry náhradního schéma. Stejné vzorky následně zatěžovat v úsporném zapojení a navrhnout odbočku jednoho z traf tak, aby bylo možné je zatěžovat ve stejném zapojení po připojení na síť jmenovitými hodnotami. Ve druhé části praktické stránky práce bylo provedeno měření transformátorů při výrobním procesu a po jejich dokončení. V závěru jsou shrnuty výsledky všech měření a stručné zhodnocení výroby.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectjádrocs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectměření naprázdnocs
dc.subjectměření nakrátkocs
dc.subjectodpor vinutícs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectvyšší harmonickécs
dc.titleZatěžování transformátorucs
dc.title.alternativeLoading test of trasnformeren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis summarizes basic information about construction, production and measurement of single-phase toroidal transformers. The main objective of the thesis was to measure two transformers presented in the no-load test, short-circuit test and to compare calculated parameters of the equivalent circuit. Then load the same samples in the economical connection and design the number of wires of one sample so that they can be loaded at the same connection when connected to the network by the nominal values. In the second part of the practical part measurements of transformers during production process and after their completion were made. In conclusion, the results of all measurements and a brief evaluation of the production are summarized.en
dc.subject.translatedtransformeren
dc.subject.translatedcoreen
dc.subject.translatedwindingen
dc.subject.translatedloadingen
dc.subject.translatedno-load testen
dc.subject.translatedshort-circuit testen
dc.subject.translatedwinding resistenceen
dc.subject.translatedproductionen
dc.subject.translatedhigher harmonicsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - zatezovani transformatoru.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
067078_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,88 kBAdobe PDFView/Open
067078_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,56 kBAdobe PDFView/Open
067078_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.