Title: Piezoelektrické transformátory
Other Titles: Piezoelectric transformers
Authors: Mašek, Stanislav Josef
Advisor: Koucký Václav, Ing. CSc.
Referee: Valenta Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27551
Keywords: piezoelektrický transformátor;elektromechanický jev;piezoelektrický jev;dielektrikum;pzt keramika;polarizace;mód kmitání;rezonance
Keywords in different language: piezoelectric transformer;electromechanical effect;piezoelectric effect;dielectric;pzt ceramics;polarization;vibration mode;resonance
Abstract: Předkládaná bakalářská práce pojednává o piezoelektrických transformátorech, které využívají elektromechanický jev zvaný "přímý piezoelektrický jev" a jeho komplement nazývaný "nepřímý piezoelektrický jev" k přenosu energie. Práce zahrnuje teorii elektromechanických jevů, popisuje princip, vlastnosti a využití piezoelektrických transformátorů. Dále obsahuje přehled na trhu dostupných piezoelektrických transformátorů. V poslední části práce je popsán prováděný experiment s cílem sestavit funkční vzorek piezoelektrického transformátoru.
Abstract in different language: This bachelor is about piezoelectric transformers that use an electromechanical effect called "direct piezoelectric effect" and its complement called "indirect piezoelectric effect" to transfer energy. The bachelor thesis includes the theory of electromechanical phenomena. It describes the principle, properties and utilization of piezoelectric transformers. It also contains an overview of the market for piezoelectric transformers. In the last part of the work an experiment to assemble a functional sample of the piezoelectric transformer is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Masek_PiezoelektrickeTransformatory.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFView/Open
070743_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,64 kBAdobe PDFView/Open
070743_oponent.pdfPosudek oponenta práce381,04 kBAdobe PDFView/Open
070743_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.