Název: Budicí systémy synchronních strojů
Další názvy: Excitation systems of synchronous machines
Autoři: Diviš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hořan, Marek
Oponent: Drábek, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2756
Klíčová slova: budící soustava;synchronní stroj;usměrňovač;polovodičová součástka;ztrátový výkon;chlazení
Klíčová slova v dalším jazyce: excitation system;synchronous machine;rectifier;semiconductor gadget;power losing;cooling
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá budicími soustavami synchronních strojů a jejich navrhováním. Na začátku práce je popsána konstrukce synchronního stroje a jeho provozní stavy. V druhé části jsou rozděleny a popsány jednotlivé budicí soustavy a jejich funkce. V poslední části je popsán teoretický postup při navrhování usměrňovače pro budicí soustavu a pro názornost je uveden i jeden konkrétní případ.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with excitations systems of synchronous machine and their projecting. At the beginning of thesis are described constructions of synchronous machine and their operating conditions. At the second part are allocated and described excitation systems and their function. At the last part are described theoretical method projecting of rectifier for excitation systems and for illustration are instating one specific example.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Budici systemy synchronnich stroju.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040716_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040716_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040716_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.