Title: Budicí systémy synchronních strojů
Other Titles: Excitation systems of synchronous machines
Authors: Diviš, Jan
Advisor: Hořan, Marek
Referee: Drábek, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2756
Keywords: budící soustava;synchronní stroj;usměrňovač;polovodičová součástka;ztrátový výkon;chlazení
Keywords in different language: excitation system;synchronous machine;rectifier;semiconductor gadget;power losing;cooling
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá budicími soustavami synchronních strojů a jejich navrhováním. Na začátku práce je popsána konstrukce synchronního stroje a jeho provozní stavy. V druhé části jsou rozděleny a popsány jednotlivé budicí soustavy a jejich funkce. V poslední části je popsán teoretický postup při navrhování usměrňovače pro budicí soustavu a pro názornost je uveden i jeden konkrétní případ.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with excitations systems of synchronous machine and their projecting. At the beginning of thesis are described constructions of synchronous machine and their operating conditions. At the second part are allocated and described excitation systems and their function. At the last part are described theoretical method projecting of rectifier for excitation systems and for illustration are instating one specific example.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budici systemy synchronnich stroju.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
040716_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,65 kBAdobe PDFView/Open
040716_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,51 kBAdobe PDFView/Open
040716_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.