Title: Analýza současného stavu v Plzeňské teplárenské a.s.
Other Titles: Analysis of the current situation in the Plzenska teplarenska a.s.
Authors: Úlovec, Karel
Advisor: Hromádka Aleš, Ing.
Referee: Mužík Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27564
Keywords: kogenerace;teplárna;centrální rozvod tepla;výroba elektrické energie a tepla;odsíření;kotel;turbína;absorpční chlazení;termodynamické výpočty;účinnost
Keywords in different language: cogeneration;heating plant;central heat distribution;electricity and heat generation;desulphurization;boiler;turbine;absorption cooling;thermodynamic calculations;efficiency
Abstract: Předkládaná bakalářská práce ve své první části popisuje technologické vybavení společnosti Plzeňská Teplárenská a.s. především pak kotlů a turbín. Ve druhé části se zaměřuje na princip absorpčního chlazení, jeho výhody a jednotlivé chladící jednotky po Plzni. V poslední části jsou spočteny účinnosti jednotlivých turbín při různých provozních stavech a jejich zhodnocení.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis in first part describes the technological equipment of Plzeňská Teplárenská, a.s. in particular boilers and turbines. The second part focuses on the principle of absorption cooling, advantages and individual cooling units in Pilsen. The last part calculates the efficiency of individual turbines in different operating states and their evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace Karel Ulovec.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
070844_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,1 kBAdobe PDFView/Open
070844_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,85 kBAdobe PDFView/Open
070844_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.