Title: Elektromotocykly a jejich různá konstrukční provedení
Other Titles: Electric Motorcycles and Their Different Designs
Authors: Kabele, Roman
Advisor: Veg Lukáš, Ing.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27568
Keywords: elektromotocykl;elektromotor;spalovací motor;baterie;výkon;točivý moment;rychlonabíječka
Keywords in different language: electric motorcycle;electric motor;combustion engine;battery;performance;torgue;fast charger
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zpracování přehledu o historickém vývoji nasazení elektrických pohonů do komerčních projektů a jejich dalším uplatnění v motocyklech. Zabývá se nejen historií elektromotocyklů a typy současných elektromotocyklů, ale popisuje i druhy použitých elektromotorů a baterií a jejich umístění na motocyklu.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the review of the historical development of the use of electric drives in commercial projects and their further application in motorcycles. It deals not only with the history of electric motorcycles and types of current electric motorcycles, but also describes the types of used electric motors and batteries and their placement on the motorcycle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Roman Kabele.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
070848_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,48 kBAdobe PDFView/Open
070848_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,46 kBAdobe PDFView/Open
070848_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce255,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.