Název: Elektroinstalace a elektronické zabezpečení rodinného domu
Další názvy: The electrical installation and the electronic safety system of a family house
Autoři: Machovcová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Frank, Luboš
Oponent: Liďáková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2757
Klíčová slova: elektroinstalace;pojistky;jistič;světelný okruh;zabezpečení budov;požární signalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: wiring;fuses;circuit breaker;lighting circuit;building security;fire alarm
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na elektroinstalaci a elektronické zabezpečení rodinného domu. Na začátku této bakalářské práce jsou popsány elektrické materiály, přístroje a jistící prvky, které jsou použity v návrhu rodinného domu. Následující kapitola je věnována použitým okruhům. Další kapitola porovnává drátové a bezdrátové elektronické zabezpečení budov. Na závěr práce je uvedena elektronická požární signalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on wiring and electronic device of a family house. At the beginning of this thesis I describe the electrical materials, devices and circuit elements that are used in the designed house. The next chapter is devoted to applied circuits. The other chapter compares wired and wireless systems. At the conclusion of the work there is presented an electronic fire alarm system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Helena_Machovcova_E08B0086P.pdfPlný text práce6,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040720_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040720_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040720_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.