Title: Konstrukční řešení elektromobilů a hybridních automobilů
Other Titles: Design solutions for EV and HEV
Authors: Mašek, Jan
Advisor: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Světlík Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27571
Keywords: elektromobil;hybridní automobil;asynchronní motor;synchronní motor s pemanentními magnety;stejnosměrné motory;baterie;palivové články;měrná kapacita;výkon
Keywords in different language: electric vehicle;hybrid electric vehicle;asynchronous motor;synchronous permanent magnet;dc motor;battery;fuel cells;specific capacity;power
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu zabývající se elektromobily (EV) a hybridními automobily (HEV). V první řadě je uvedeno použití a principy elektrických strojů, na které navazuje konstrukční uspořádání. Poté jsou popsány baterie a palivové články. Nakonec jsou zhodnoceny dostupné moderní EV a HEV.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a search engine for electric vehicles (EV) and hybrid electric cars (HEV). First of all, there are desbribed the use and principles of electrical machines, followed by the design. After that, Batteries and fuel cells are described below. Finally, the available EV and HEVs are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Masek_2017.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
070851_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,74 kBAdobe PDFView/Open
070851_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,45 kBAdobe PDFView/Open
070851_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.