Title: Měření elektromagnetických emisí
Other Titles: Measuring of electromagnetic emissions
Authors: Levko, Martin
Advisor: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27573
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická emise;šíření rušení;měřicí přístroj;anténa;bezodrazová komora;odraz vlny
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;electromagnetic emission;interference coupling;measuring instrument;antenna;anechoic chamber;wave reflection
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku elektromagnetické kompatibility. Čtenář je nejprve seznámen s pojmem elektromagnetická kompatibilita. Dále jsou v této práci uvedeny způsoby šíření elektromagnetického rušení. Následuje popis měřicích přístrojů a měřicích stanovišť používaných pro měření elektromagnetických emisí, včetně samotného postupu měření. Závěr práce je věnován uskutečněnému laboratornímu měření rušivého pole v bezodrazové komoře, jehož cílem je určit vliv měřícího stanoviště na hodnoty anténou zjištěného rušení, především v důsledku odrazu vln od zemní roviny.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents issue of the electromagnetic compatibility. Reader is introduced to the idea of the electromagnetic compatibility first followed by description of the interference coupling mechanisms. Next part of the thesis presents measuring instruments and the measuring sites used for electromagnetic emission measurement including test methods. The finish part is dedicated to realized laboratory measurement of the electromagnetic field. This measurement takes part in the anechoic chamber. Its goal is to determine the influence of the test site setting on the measured data gained by antenna while the most relevant is expectend the wave reflection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levko_Martin_BP_mereni_emisi.pdfPlný text práce5,11 MBAdobe PDFView/Open
070853_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,11 kBAdobe PDFView/Open
070853_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,32 kBAdobe PDFView/Open
070853_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.