Název: Izolační materiály ve vysokonapěťové technice
Další názvy: Insulating materials usedin high voltage devices
Autoři: Hawelka, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Pihera, Josef
Oponent: Mráz, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2758
Klíčová slova: Izolační materiál;izolace;izolační systém;pevné izolanty;kapalné izolanty;plynné izolanty
Klíčová slova v dalším jazyce: Insulation material;insulation;insulation system;solid insulators;insulators liquid;gaseous insulators
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na izolační materiály a systémy ve vysokonapěťové technice. Je zde popsáno rozdělení izolačním materiálů a jsou zde popsány některé vlastnosti jednotlivých materiálů. Dále jsou zde uvedeny způsoby výroby izolačních systémů
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on insulating materials and systems in the high voltage technology. It describes division of insulating materials and there are described some characteristics of each material here. In addition, there are listed the manufacture methods of insulation systems here.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Pavel Hawelka.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040726_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040726_oponent.pdfPosudek oponenta práce417,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040726_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.