Title: Návrh a realizace výkonového spínaného zesilovače pro aktivní subwoofer
Other Titles: Design and realization of power switching amplifier for active subwoofer
Authors: Dobšíček, Jan
Advisor: Stifter Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Koucký Václav, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27580
Keywords: subwoofer;integrovaný výkonový zesilovač;budič;parametry zesilovače;napájecí napětí;výkon;výkonové ztráty
Keywords in different language: subwoofer;integrated power amplifier;driver;amplifier parameters;power supply;power;power losses
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na rešerši a porovnání integrovaných spínaných výkonových zesilovačů nebo budičů s výkonem nad 100 W a následná realizace modulu zesilovače. V úvodu této práce jsou uvedeny požadavky na zesilovač a vybrané základní technické parametry pro následné ověření měřením. Následuje návrh a realizace nejvhodnějšího technického řešení pro výkonový modul zesilovače, určený pro aktivní subwoofer, s ohledem na vybrané kritéria stanovené v úvodní kapitole této práce. V samotném závěru jsou provedena měření parametrů zesilovače a ověření splnění výše uvedených požadavků.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the search and comparison of integrated switching power amplifiers or drivers with power over the 100 W and realization of the amplifier module. At the beginning of this work are presented requirements for amplifier and selected basic technical parameters for verification by measurement. Following is the design and realization of the most appropriate technical solution for the amplifier power module designed for the active subwoofer, taking into account the selected criterias set out in the introductory chapter of this thesis. At the end are performed measurements of the amplifier parameters and verification of compliance with these requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA-PRACE.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
070862_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,25 kBAdobe PDFView/Open
070862_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce564,23 kBAdobe PDFView/Open
070862_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.