Title: Regulace otáček asynchronního motoru
Other Titles: Speed control of an asynchronous motor
Authors: Zeisek, Jakub
Advisor: Votava Martin, Ing.
Referee: Bláha Štěpán, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27590
Keywords: asynchronní motor;skluz;regulace otáček;princip asynchronního motoru;skalární řízení
Keywords in different language: asynchronous motor;slip;speed control;asynchronous motor principle;scalar control
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na pohony s asynchronním motorem s kotvou na krátko. V práci jsou popsány jednotlivé části motoru, způsoby rozběhu a vybrané typy řízení pohonu a měnič. Vybrané typy řízení jsou popsány a realizovány v prostředí MATLAB/Simulink. Jednotlivé algoritmy řízení porovnány na simulačním modelu pohonu řadou simulací přechodových dějů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the asynchronous machine with squirrel cage. The thesis describes parts of the motor, variations of the motor start-up, selected control techniques of the drive and converter. Selected control techniques are described and implemented in MATLAB/Simulink. Control algorithms are compared on the simulation model by the simulation of transient states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Regulace otacek asynchronniho motoru.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
070878_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,83 kBAdobe PDFView/Open
070878_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce243,2 kBAdobe PDFView/Open
070878_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.