Title: Tepelná závislost permanentních magnetů
Other Titles: The thermal dependence of a permanent magnets
Authors: Balatka, Josef
Advisor: Světlík Pavel, Ing.
Referee: Laksar Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27592
Keywords: magnetismus;permanentní magnet;tepelná závislost;neodymové magnety;feritové magnety;samariové magnety;alnico;pryžové magnety;plastické magnety;testování;teplota.
Keywords in different language: magnetism;permanent magnet;thermal dependence;neodymium magnets;ferrite magnets;samarium magnets;alnico;rubber magnets;plastic magnets;testing;temperature.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení magnetismu, rešerši permanentních magnetů a jejich způsobů testování. Dále se práce podrobněji zabývá zkoumáním tepelné závislosti permanentních magnetů. V práci je porovnán teoretický výpočet, simulace a praktické měření.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on explanation of magnetism, permanent magnets and their methods of testing. Further, the thesis deals with the investigation of thermal dependence of permanent magnets. The thesis compares the theoretical calculation, simulation and practical measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tepelna zavislost permanentnich magnetu.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
070883_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,54 kBAdobe PDFView/Open
070883_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,72 kBAdobe PDFView/Open
070883_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce281,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.