Title: Zatěžovací odpory pro dynamo
Other Titles: Load resistors for dynamo
Authors: Vejvoda, Jiří
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šobra Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27602
Keywords: návrh zařízení;konstrukce;rezistory;spínač;dynamo;nosný rám
Keywords in different language: design of equipment;construction;resistors;switch;dynamo;support frame
Abstract: Předmětem práce je náhrada plynule nastavitelných odporů pevnými odporovými stupni. Práce řeší i návrh přepínače a skříně rozvaděče. Cílem je navrhnout jednotlivé odporové stupně tak, aby byly pokryty výstupní charakteristiky dynama charakteristickými body. Důležitý je také odvod vzniklého tepla.
Abstract in different language: The subject of the thesis is the replacement of continuously adjustable resistances with fixed resistance levels. The work also solves the design of switch and cabinet. The reset is to design individual resistances so that the output characteristics of the dynamo are covered by the characteristic points. It is also important to drain heat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce51,9 MBAdobe PDFView/Open
070896_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,35 kBAdobe PDFView/Open
070896_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,02 kBAdobe PDFView/Open
070896_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.