Title: Zdroje pro zkoušky vysokým napětím
Other Titles: Power supply for high voltage test
Authors: Mošna, Michal
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27603
Keywords: zdroje pro zkoušky vysokým napětím;zkušební napěťový zdroj;normy pro zkoušky;usměrňovač;kaskáda;greinacherova kaskáda;zkušební transformátor;rezonanční obvod;atmosférický impuls;spínací impuls;marxův generátor;zkušební laboratoř
Keywords in different language: sources for high voltage testing;test voltage source;test standards;rectifier;cascade;greinacher cascade;test transformer;resonant circuit;lighting impulse;switching impulse;marx generator;testing laboratory
Abstract: Tato práce se zabývá zkušebními zdroji vysokého napětí používaných ve vysokonapěťových laboratořích. Jedná se o zdroje střídavého, stejnosměrného a impulsního napětí. Součástí práce je i návrh vysokonapěťového zkušebního pracoviště.
Abstract in different language: This bechalor thesis deals with sources of high voltage used in laboratories. These tests are done by alternating, direct and impulse voltage. A part of this thesis is a project of high voltage testing laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Mosna-se-zadanim.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
070897_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,5 kBAdobe PDFView/Open
070897_oponent.pdfPosudek oponenta práce414,86 kBAdobe PDFView/Open
070897_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.