Název: Vliv silového kabelu na souběžné sdělovací kabelové vedení
Další názvy: Effect of cable power line on parallel telecommunication line
Autoři: Sláma, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kotlan, Václav
Oponent: Předota, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2762
Klíčová slova: vliv;kabel;vodivost;kapacita;indukce;rezistivita;svod
Klíčová slova v dalším jazyce: influence;cable;conduct;capacity;induktance;resistance;downlead
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vliv dvou souběžných vedení. Jedním z nich je kabelové vedení a druhé sdělovací vedení. Úkolem práce bylo zjistit, jak se mění napětí a proud podél vedení . Jak se mění vliv vzájemné kapacity a indukčnosti při uložení kabelů do určité hloubky. Kapacitu vedení jsem vypočítal metodou zrcadlení. K výpočtu napětí a proudu jsem použil numerickou metodu s rozprostřenými parametry. K vykreslení napětí a proudu na sdělovacím a kabelovém vedení jsem využil vlastní algoritmus v programovém rozhraní Matlab.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with influence of two parallel line. One of them is cable line and second is communication cable. Task of thesis was found, how change voltage and current along a line. How I can change influence of mutual capacitance and inductance, when cables are pasted into different deepness. Parameters of capacitance I counted by method of flip and I used numerical method with spread parameters. My own algorithm counted value of current and voltage on cable line and communication line in Matlab program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Slama.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040763_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040763_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040763_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.