Title: Prevence karcinomu děložního čípku a využití Liquid Based Cytology
Other Titles: Prevention of cervical cancer and the use of Liquid-Based Cytology
Authors: Kabátová, Kateřina
Advisor: Horová Jana, PhDr.
Referee: Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27625
Keywords: lidský papillomavirus;karcinom děložního čípku;liquid based cytology;prevence;zdravotní pojišťovna
Keywords in different language: human papillomavirus;cervical cancer;liquid based cytology;prevention;health insurance company
Abstract: Karcinom děložního čípku je celosvětově druhý nejčastější zhoubný typ nádoru u žen. V České republice se řadí na třetí příčku. Karcinom děložního čípku je jediný nádor, jehož vzniku lze zabránit očkováním proti infekci lidského papilomaviru, který stojí za většinou případů. Diplomová práce je zaměřena na prevenci karcinomu děložního čípku a využívání metody Liquid Based Cytology. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám prevencí, karcinomem děložního čípku Liquid Based Cytology a rolí všeobecné sestry. V praktické části popisuji použité statistické metody, výzkumné šetření. Prezentuji a interpretuji získaná data a vyhodnocuji stanovené hypotézy. Součástí praktické práce je diskuze, kde hodnotím výsledky, porovnávám s dalšími autory a uvádím doporučení pro praxi. Text uzavírám souhrnem v závěrečné kapitole.
Abstract in different language: Cervical cancer is the world's second most common malignant type of cancer in women. The Czech Republic ranks third. Cervical cancer is a single tumor whose formation can be prevented by vaccination against infections of human papillomavirus, which accounts for most cases. The thesis is focused on the prevention of cervical cancer and the use of methods of Liquid Based Cytology. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the prevention, description of cervical cancer, Liquid Based Cytology and the role of nurses. In the practical part, I describe the statistical methods and research. I present and interpret the data and evaluate hypotheses. I evaluate the results compare with other authors and mention the recommendations for practice, in the discussion. Text conclude a summary of the final chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp-kabatova.pdfPlný text práce12,17 MBAdobe PDFView/Open
KABATOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
KABATOVA O.pdfPosudek oponenta práce997,08 kBAdobe PDFView/Open
KABATOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce910,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.