Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKotlan, Václavcs
dc.contributor.authorSláma, Martincs
dc.contributor.refereePředota, Antoníncs
dc.date.accepted2012-06-25cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:29Z-
dc.date.available2010-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:29Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-07cs
dc.identifier40763cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2762-
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na vliv dvou souběžných vedení. Jedním z nich je kabelové vedení a druhé sdělovací vedení. Úkolem práce bylo zjistit, jak se mění napětí a proud podél vedení . Jak se mění vliv vzájemné kapacity a indukčnosti při uložení kabelů do určité hloubky. Kapacitu vedení jsem vypočítal metodou zrcadlení. K výpočtu napětí a proudu jsem použil numerickou metodu s rozprostřenými parametry. K vykreslení napětí a proudu na sdělovacím a kabelovém vedení jsem využil vlastní algoritmus v programovém rozhraní Matlab.cs
dc.format54 s.(47378 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvlivcs
dc.subjectkabelcs
dc.subjectvodivostcs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectindukcecs
dc.subjectrezistivitacs
dc.subjectsvodcs
dc.titleVliv silového kabelu na souběžné sdělovací kabelové vedenícs
dc.title.alternativeEffect of cable power line on parallel telecommunication lineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with influence of two parallel line. One of them is cable line and second is communication cable. Task of thesis was found, how change voltage and current along a line. How I can change influence of mutual capacitance and inductance, when cables are pasted into different deepness. Parameters of capacitance I counted by method of flip and I used numerical method with spread parameters. My own algorithm counted value of current and voltage on cable line and communication line in Matlab program.en
dc.subject.translatedinfluenceen
dc.subject.translatedcableen
dc.subject.translatedconducten
dc.subject.translatedcapacityen
dc.subject.translatedinduktanceen
dc.subject.translatedresistanceen
dc.subject.translateddownleaden
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Slama.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040763_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040763_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040763_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.