Title: Večer u nás doma v průběhu roku
Other Titles: An Evening at our home during the year
Authors: Engová, Tereza
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27646
Keywords: večer u nás doma v průběhu roku;malba;barva;figura;intimita;prostor;historie;nová figurace;akryl;disperze;alla prima
Keywords in different language: evening at our home during the year;painting;color;figure;intimacy;space;history;new figuration;acrylic;dispersions;alla prima
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření série dvanácti obrazů na téma "Večer u nás doma v průběhu roku". Zvolená technika je malba akrylem na plátno. Součástí práce je rozbor procesu tvorby, analýza uplatněných prostředků, popis jednotlivých obrazů, inspirační zdroje, zasazení do umělecko-historického kontextu a rozbor současné figurativní malby u nás a v zahraničí.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to paint a set of twelve paintings on a topic titled "An Evening at our home during the year." The chosen technique is acrylic painting on canvas. The work also includes the creation process analysis together with resources analysis, individual paintings descriptions, inspiration sources, fitting into the art-historical context and the analysis of contemporary figurative painting in our country and abroad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ENGOVA.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Engova Tereza_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Engova Tereza_oponent_Kornatovsky_2017.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Engova Tereza_2017.pdfPrůběh obhajoby práce389,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.