Název: Faktor kulturních preferencí dětí předškolního věku ve výsledcích kresebného testu Goodenoughové
Další názvy: Factor of cultural preferences of preschool children in the results of Goodenough´s drawing test
Autoři: Picková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Oponent: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27665
Klíčová slova: kresebné testy postavy;lidská postava;goodenoughová;kulturní preference;stylizace;stylizační schéma
Klíčová slova v dalším jazyce: drawing tests character;human figure;goodenough;cultural preferences;styling;styling scheme
Abstrakt: Záměrem této práce je vyhodnotit úspěšnost dětí předškolního věku v testu Goodenoughové kresby pána a to na základě typového členění předškolních dětí do skupin podle preferencí výtvarného stylu umělecké kresby mužské figury. Součástí práce bude rozřazení dětí do pořadí podle výsledků testu podle Goodenoughové. Rozdělení dětí do skupin podle preferencí stylu a spočítání a interpretování statistiky na míru korelace mezi oběma skupinami.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to evaluate the success of preschool children in the Goodenough Draw-a-Man Test based on the type of preschool children, dividing them into groups according to the preferences of Fine art drawing of male figures. The work will classify the children in order of their results in the Goodenough Test. Distribution of children into groups will be according to the preferences of the style and counting, and interpreting statistics on the degree of correlation between the two groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
10.4. 2017 PICKOVA JANA BP_ISO.pdfPlný text práce18,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Pickova Jana_vedouci_Slavik_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Pickova Jana_oponent_Komzakova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Pickova Jana_2017.pdfPrůběh obhajoby práce594,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.