Title: Rozšíření funkčnosti validačního serveru a jeho testování
Other Titles: Functionality extension and testing of the validation server
Authors: Jáchymová, Anežka
Advisor: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Valenta Lukáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27675
Keywords: testování;validační server;zásuvné moduly;junit testování
Keywords in different language: testing;validation server;plug-in modules;junit testing
Abstract: Hlavním cílem této práce je popsat tvorbu sady regresních testů pro vlastní akce, což jsou zásuvné moduly pro validační server používaný na Západočeské univerzitě v Plzni. Další důležitou součástí je vytvoření nové vlastní akce a úprava již existujících vlastních akcí. V první části je stručně popsán validační server, způsoby testování a nastavení nástrojů pro vývoj. Druhá část se zabývá implementací regresních testů vlastních akcí a popisuje tvorbu a úpravy vlastních akcí, které byly provedeny.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to describe the creation of regression tests for plugins for the validation server used by the University of West Bohemia in Pilsen. The next important part of this thesis is the creation of a new plugin and the modification of existing plugins. The first part briefly describes the validation server, testing methods and the setup of devepment tools. The second part explains the implementation of regression tests for plugins and describes the creation and modifications of plugins, which were done.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jachymova_Anezka_2016.pdfPlný text práce421,79 kBAdobe PDFView/Open
A13B0333P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce215,52 kBAdobe PDFView/Open
A13B0333P-posudek.pdfPosudek oponenta práce198,62 kBAdobe PDFView/Open
A13B0333P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce219,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.