Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPřibyl Petr, Ing.
dc.contributor.authorKošák, Martin
dc.contributor.refereeJežek Kamil, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:40Z-
dc.date.available2015-10-12
dc.date.available2018-01-15T15:04:40Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-23
dc.identifier67742
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27678
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je vytvoření metodiky pro tvorbu add-inů do nástroje Enterprise Architect a ověření její správnosti. První části práce se věnuje stručnému seznámení s nástrojem Enterprise Architect a s možnostmi jeho rozšíření o novou funkčnost. Další část práce obsahuje vytvořenou metodiku pro tvorbu add-inů a jejich následnou distribuci. Poslední část práce se věnuje návrhu vzorových add-inů, jejich následné implementaci podle vytvořené metodiky a jejich testování. Implementace navržených add-inů slouží zejména k ověření správnosti vytvořené metodiky.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadd-incs
dc.subjectenterprise architectcs
dc.subjectmdg technologiecs
dc.subjectkomponentacs
dc.subjectactivexcs
dc.titleAdd-In do nástroje Enterprise architectcs
dc.title.alternativeEnterprise Architect Add-inen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMain goal of this bachelor thesis is to develop a methodology for creating add-ins for the Enterprise Architect tool and verify correctness of this methodology. First part is focused on introduction of the Enterprise Architect and possibilities of adding a new functionality. Next part contains a methodology for the creation of add-ins and their distribution. Last part is focused on design of sample add-ins, their implementation using the developed methodology and their testing. Implementation of designed add-ins is mainly used as verification of correctness of the developed methodology.en
dc.subject.translatedadd-inen
dc.subject.translatedenterprise architecten
dc.subject.translatedmdg technologyen
dc.subject.translatedcomponenten
dc.subject.translatedactivexen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A13B0355P_2016.pdfPlný text práce847,23 kBAdobe PDFView/Open
A13B0355P-posudek.pdfPosudek oponenta práce163,73 kBAdobe PDFView/Open
A13B0355P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce317,53 kBAdobe PDFView/Open
A13B0355P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce225,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.