Název: Formuláře pro získávání RDF dat
Další názvy: Form-based Acquisition of RDF Data
Autoři: Jani, Filip
Vedoucí práce/školitel: Včelák Petr, Ing.
Oponent: Kryl Martin, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27694
Klíčová slova: rdf;owl;html;generování formulářů;ontologie;sémantický web
Klíčová slova v dalším jazyce: rdf;owl;html;form generation;ontology;semantic web
Abstrakt: Tato bakalářská práce poskytuje seznámení s oblastí OWL a RDF. Zabývá se návrhem a realizací Java knihovny pro dynamické generování formulářů a jejich obsluhu s uložením dat v RDF. Následně se zabývá návrhem a implementací ukázkové webové aplikace používající navrženou knihovnu pro demonstraci její funkčnosti a možností použití.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis cointains introduction to OWL and RDF. It deals with design and implementation of Java library used for dynamic generation of web forms and processing data to RDF. As a part of this thesis is also design and implementation of web application which uses created library to demonstrate library functions and options.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Jani.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0269P-posudek.pdfPosudek oponenta práce690,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0269P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce669,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0269P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce193,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.