Title: Automatická anotace obrazu
Other Titles: Automatic image annotation
Authors: Kratochvílová, Kateřina
Advisor: Lenc Ladislav, Ing. Ph.D.
Referee: Král Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27697
Keywords: aia;jec;poem;gaborova vlnka;haarova vlnka;python;opencv;scikit;rgb;hsv;lab
Keywords in different language: aia;jec;joint equal contribution;poem;gabor wavelet;haar wavelet;python;opencv;scikit;rgb;hsv;lab
Abstract: Bakalářská práce se zabývá automatickou anotací obrázků (AIA). Cílem práce je prověřit funkčnost vybraných metod z literatury a pokusit se o jejich vylepšení. V práci byla vyzkoušena metoda Joint Equal Contribution (JEC) a její modifikace, kde bylo pozměněno přenášení klíčových slov. Dále byla otestována metoda Patterns of Oriented Edge Magnitudes (POEM) a imple- mentováno její rozšíření zahrnující barvu i texturu. Metody jsou v teoretické části rozebrány a následně byly implementovány. V konečné fázi byly dosa- žené výsledky porovnány s literaturou. Testování probíhalo na datasetech iaprtc12 a ESP.
Abstract in different language: This Bachelor thesis focuses on the automatic image annotation (AIA). The purpose is to verify chosen methods from literature and to try to find their improvements. One of the chosen methods is the Joint Equal Contribution (JEC) and its modification where the transfer of keywords was changed. Another included method is the Patterns of Oriented Edge Magnitudes (POEM) method and an implementation of its extensions including color and texture of the image. These methods are described in the theoretical part and then implemented in the practical part. Achieved results are com- pared to literature in the conclusion. Testing was carried out on data sets iaprtc12 and ESP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dokumentace.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
A13B0364P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce375,19 kBAdobe PDFView/Open
A13B0364P-posudek.pdfPosudek oponenta práce423,35 kBAdobe PDFView/Open
A13B0364P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce197,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.