Title: Testování H-score určeného pro malé podniky
Other Titles: H-score testing for small firms
Authors: Francistyová, Petra
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27715
Keywords: finanční analýza;bankrotní modely;bonitní modely;h-score;multidimenzionální diskriminační analýza;benchmarking.
Keywords in different language: financial analysis;bankruptcy models;credit models;h-score;multivariate diskriminant analysis;benchmarking.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dostupných verzí bankrotních modelů H-score Johna G. Fulmera a jejich aplikací na podniky z ekonomického prostředí České republiky. Teoretická část zahrnuje přehledovou studii jednotlivých verzí modelu a analýzu použitých poměrových ukazatelů. Praktická část je zaměřena na testování jednotlivých verzí modelu na vybraných českých podnicích. Výsledkem praktické části je určení verzí bankrotního modelu H-score, které jsou vhodné pro použití v českém ekonomickém prostředí.
Abstract in different language: This bachelor thesis looks to analyze the available versions of the Fulmer's H-score Bankruptcy Model and how these versions can be applied to companies of the Czech Republic. The theoretical part includes a summary study of the particular versions of model and the analysis of the financial ratios used in the model. The practical part focuses on testing different versions of the Fulmer's H-score Bankruptcy Model on specific Czech companies in order to determine which versions of the model are most suitable for companies from the economic environment of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Francistyova_bc.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
A14B0404P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce521,75 kBAdobe PDFView/Open
A14B0404P-posudek.pdfPosudek oponenta práce592,54 kBAdobe PDFView/Open
A14B0404P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce182,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.