Title: Geografické aspekty svateb a svatebních služeb v Plzeňském kraji
Other Titles: Geographic aspects of weddings and wedding services in the Pilsen Region
Authors: Onderková, Monika
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27729
Keywords: sňatek;svatba;svatební služby;sňatečnost
Keywords in different language: marriage;wedding;wedding services;marriage rate
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění přání a představ snoubenců a mladých obyvatel v Plzeňském kraji o svatbě, především o lokalizaci svatebního obřadu, a dále o míře využívání svatebních služeb agentur a salonů. Z vytvořené databáze atraktivních lokality, mimo budovy radnice, je v této bakalářské práci zjišťován zájem o tyto obřadní místa od roku 2000 do roku 2015 v pětiletých intervalech. Výsledky průzkumu jsou vizualizovány v ArcGIS 10.2. Stejně tak je zobrazeno rozmístění poskytovatelů svatebních služeb na území Plzeňského kraje. Zájem o atraktivní svatební lokality a využívání svatebních služeb je zjišťován pomocí dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou zobrazeny pomocí grafů.
Abstract in different language: This baccalaureate thesis researches the wishes and wants of engaged couples and young Pilsen Region residents in various venues suitable for wedding ceremonies. It especially considers the location and a degree of utilization of attractive wedding service agencies and salons. The City Hall as a wedding venue has been excluded from this research. The created database, based on a questionnaire survey, investigates and records the interest in these ceremonial sites between the years 2000 and 2015 in five year intervals. The results are visualized in a map form using the ArcGIS 10.2 system. Likewise, the system displays locations of these venues within the Pilsen Region. The results of the questionnaire survey of the location wedding ceremonies and a degree of utilization of wedding service agencies and salons are visualized in a chart form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika Onderkova.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Onderkova.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Onderkova_0.PDFPosudek vedoucího práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Onderkova_1.PDFPrůběh obhajoby práce203,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.