Title: Vyhodnocení projektů přeshraniční spolupráce v regionech Plzeňský kraj a Horní Falc
Other Titles: The evaluation of cross-border cooperation projects in Pilsen region and Oberpfalz
Authors: Staňková, Natálie
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27737
Keywords: přeshraniční spolupráce;program přeshraniční spolupráce čr bavorsko;projekt
Keywords in different language: cross-border cooperation;cross-border cooperation programme objective 3 czech republic free state of bavaria;project
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí. Blíže je zaměřena na spolupráci regionů Plzeňský kraj a Oberpfalz v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Cílem práce je představit program a zhodnotit jeho vývoj na základě analýzy projektů, které byly v těchto regionech zrealizovány. Zároveň je cílem práce provézt podrobnou analýzu pěti vybraných projektů a zhodnotit jejich dopad ve sféře působení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of cross-border cooperation in the Bohemia-Bavaria trans-border region. More specifically, it focuses on the cooperation between the Pilsen and Upper Palatinate regions within the Cross-border Cooperation Programme Objective 3 Czech Republic Free State of Bavaria 2007-2013. The goal of this thesis is to introduce the programme and evaluate its development based on the analyses of projects realized in the said regions. The thesis also aims to thoroughly analyse five selected projects and assess their impact in the relevant areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stankova - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Stankova.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Stankova_0.PDFPosudek vedoucího práce549,13 kBAdobe PDFView/Open
Stankova_1.PDFPrůběh obhajoby práce259,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.