Title: Integrace handicapovaných dětí do běžných škol
Other Titles: The integration of disabled children to common schools
Authors: Kiglerová, Karolína
Advisor: Švejda Gabriel, Prof. PaedDr. CSc., dr. h. c.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27749
Keywords: inkluze;handicap;integrace;pedagog;škola;postižení
Keywords in different language: inclusion;handicap;integration;pedagogue;school;infliction
Abstract: Diplomová práce na téma Intergace handicapovaných dětí do běžných škol obsahuje vymezení pojmů integrace, inkluze, druhy integrace, zdraví a kvality života. Jsou zde uvedeny formy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a charakteristika postižení těchto žáků. Podle typu postižení jsou handicapovaní dělení do skupin s tělesným, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením. V rámci podpůrných opatření jsou v práci zařazeny také stupně podpory žáků. V druhé části práce jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření a jsou zde uvedeny konkrétní příběhy integrovaných žáků a studentů, se kterými jsem se během svého působení v pozici asistenta pedagoga setkala.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is the integration of handicapped children to ordinary types of school. The concept is focused on the variety of integration, inclusion, health and the quality of life. The forms of integrated pupils with special needs and the characteristic of their handicap is included. These disabilities could be divided into psysical, visual, auditory and mental forms. The level of support of these disadvataged children is also written down. In the second part of this thesis we can find results of research on this topic and some specific stories, which I found out during my work as an assistant of a teacher.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karolina Kiglerova- Diplomova prace- Integrace handicapovanych deti do beznych skol.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Kiglerova VP034.pdfPosudek vedoucího práce334,77 kBAdobe PDFView/Open
Kiglerova OP035.pdfPosudek oponenta práce259,59 kBAdobe PDFView/Open
Kiglerova O056.pdfPrůběh obhajoby práce50,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.